Nyereményjáték szabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Közös Fogyás” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a LifeT!lt Food Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 14. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A www.kozosfogyas.hu oldalon keresztül rendelt Közös Fogyás csomagot 2019. április 8. és 2019. június 17. között;

2.2. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. április 8. 0:00 és 2019. június 17. 23:59 között tart.

4. NYEREMÉNYEK

4.1. Az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

a) Azok között, akik rendelkeznek rendelésszámmal, 2019. június 18-án 2 darab Apple Watch Series3-at sorsolunk ki. Egy nyertes két ajándékot kap.

b) Azok között, akik rendelkeznek rendelésszámmal, 2019. június 18-án 2 darab BeatsX bluetooth fülhallgatót sorsolunk ki. Egy nyertes két ajándékot kap.

c) Azok között, akik rendelkeznek rendelésszámmal és az átalakulásukról készült képeket feltöltik 2019. június 17-ig a Facebookra és az Instagramra a #wearelifetilt és #kozosfogyas hashtaggel, egy két fős wellness hétvégét sorsolunk ki 2019. június 24-én. Az ajándékot a Zalakaros Hotel SPA ajánlotta fel, a nyertes közvetlenül a hotellel egyeztet majd a az igénybevétel részleteiről.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Játék egy fordulót foglal magába.

5.3. Egy Játékos a Közös Fogyás csomag megvásárlásával vehet részt a játékban.

5.4. A játék végén a nyertest az adott terméket a megadott időszakon belül megvásárlók közül a véletlenszerűség elvével sorsoljuk ki egy háromtagú zsűri jelenlétében.

5.4.1 A sorsolás a random.org weboldal szolgáltatásának segítségével lesz lebonyolítva.

5.4.2. A fordulót lezáró sorsolás időpontja: a forduló végeztét követő munkanap 12:00 óra.

5.4.3. A sorsolás nem nyilvános.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a Szervezők a bejegyzés alatt kihirdetik a nyertest, akinek ezután privát üzenet formájában nyújtanak tájékoztatást a nyereményátvételéről.

6.2. A nyeremény átvétele kiszállítással történik.

6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.

9.3. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

10. A Játékos a Játékban való részvétellel: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása után a kiíró beérkezett adatokat megsemmisíti. NAIH-138778/2018.

Budapest, 2019. április 2.

LifeT!lt Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező